این مجموعه پس از انتشار مورد توجه وکلای محترم بخصوص کارآموزان وکالت واقع شد و به چاپهای متعدد رسید. درکتاب حاضر نویسنده به چندین پرسش حقوق جزا مطرح شده در آزمون اختبار کانون وکلا از سال 1393 تا سال 1395 پاسخ می دهد کتاب دربر دارنده نکاتی در خصوص معاذیر قضایی ناشی از تخفیف و معافیت از مجازات، جعل اسکناس خارجی و استفاده از آن، کلاهبرداری، رشوه و تعدد جرم است و همچنین ارتکاب قتل عمدی و معاونت در قتل و ارزش اثباتی اقرار در جرم قتل مورد بحث قرار گرفته و نویسنده به بررسی جرم اقدام به خارج کردن اموال تاریخی، فرهنگی از سوی اشخاص حقوقی و حقیقی پرداخته است.مصرف مشروبات الکلی، تصادف رانندگی بدون گواهینامه و مجازات مباشر و معاون جرم از جمله مباحث مورد بررسی کتاب است.