در کتاب حقوق کیفری اختصاصی – (جرایم علیه اموال و مالکیت) به طور خاص به بررسی و تفسیر جرائمی که با نقض حقوق مالکانه اشخاص در ارتباط هستند بررسی شده است. این جرایم تحت عنوان کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و صدور چک بلامحل در زمره «جرایم مالی» شناخته می‌شوند که مؤلفان با نگاهی موشکافانه تاریخچه هریک از جرایم مذکور به ویژه جرایم مالی را مورد بررسی قرار داده‌اند.