کتاب مجموعه آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی به طور کامل و دقیق مباحث مربوط به ‎آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی را مورد بررسی و کنکاش قرار داده است.