سبد خرید

چگونه آیین دادرسی مدنی را 100 بزنیم؟

مطالبی که در این مقاله می خوانید:

مقدمه

هیچ قطاری به حرکت درنمی آید مگر با سوختن زغال سنگ و قطار آزمون وکالت به حرکت در نمی آید مگر با خواندن حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی و به مقصد نمی رسد مگر با تسلط بر این دو درس.
بی شک کسب درصدی بالا در درس آیین دادرسی مدنی به عنوان یکی از دروسی که دارای ضریب سه در آزمون وکالت است، می تواند عاملی برای سبقت از سایر رقبا و رسیدن به هدف دلخواه باشد.

آیین دادرسی مدنی جلد 1 و 2

کمتر کسی هست که به سرش هوای شرکت در آزمون وکالت زده باشد اما از اهمیت ویژه حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی در این آزمون نشنیده باشد. اگر آزمون وکالت را به یک قطار تشبیه کنیم قطعا سوخت این قطار درس های مدنی و آیین دادرسی مدنی هستند و قطار وکالت بدون این دو درس بی شک به سرانجام نخواهد رسید.

چند پرسش پرتکرار در رابطه با درس آیین دادرسی مدنی در میان داوطلبان آزمون های حقوقی وجود دارد.

1. آیین دادرسی مدنی را به چه روشی مطالعه کنم؟
2. قوانین خاص در درس آیین دادرسی مدنی چه اهمیتی دارند ؟
3. آیا مطالعه کتاب های دکتر شمس برای آزمون وکالت نیاز است ؟
4. مطالب آیین دادرسی را به سرعت فراموش می کنم! چاره عدم فراموشی ؟
5. بهترین منبع آیین دادرسی مدنی کدام کتاب است ؟

آیین دادرسی مدنی را به چه روشی مطالعه کنم؟

پاسخ به سوال اول را از اینجا شروع می کنیم که در میان سرفصل های درس آیین دادرسی مدنی از سال های دور همواره مباحثی همچون دستور موقت یا تامین خواسته، واخواهی، تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده اند. در این بین آنچه از آزمون های سال های گذشته پی میبریم ضرورت مطالعه مباحث مذکور به صورت تطبیقی است.

جاییکه وجود مباحثی با نکات مشترک در کلیات و وجود اختلافات در جزئیات همواره مورد توجه طراحان سوالات آزمون وکالت قرار گرفته است و طراح همواره در تلاش بوده است تا نکته سنجی و ریزبینی داوطلبین را به چالش بکشد.

برای درک بهتر موضوع در قالب یک پرونده تفاوت های تامین خواسته و دستور موقت را به صورت جزئی تر باز می کنیم. مثلا تامین خواسته فقط در دعاوی که خواسته آنها مال باشد قابل صدور است اما دستور موقت چه خواسته دعوی مال یا انجام عمل یا خودداری از انجام عمل باشد قابل صدور می باشد.

در تامین خواسته، تامین یا همان خسارت احتمالی باید نقدی باشد اما در دستور موقت این تامین یا همان خسارت احتمالی می تواند نقدی یا غیرنقدی باشد. اجرای تامین خواسته نیازمند تایید رییس حوزه قضایی نیست ولی اجرای دستور موقت نیازمند تایید رییس حوزه قضایی محل اجراست.

صدور تامین خواسته نیازمند تعیین وقت و دعوت از خوانده نیست ولی صدور دستور موقت نیازمند تعیین وقت و دعوت از خوانده می باشد مگر آنکه فوریت امر خلاف آن را اقتضا کند که در این صورت می توان آن را حتی در اوقات تعطیل و خارج از دادگاه صادر کرد.

مهلت طرح اصل دعوی در فرض صدور قرار قبل از اصل دعوی در تامین خواسته 10 روز است و اگر ظرف 10 روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته اصل دعوا مطرح نگردد به درخواست خوانده قرار تامین لغو می شود در حالیکه در دستور موقت این زمان 20 روز از تاریخ صدور قرار است.

اما ماجرا جایی جالب تر می شود که بدانیم مواد 34 تا 40 قانون دیوان عدالت اداری نیز به بحث دستور موقت در قانون دیوان عدالت اداری اختصاص پیدا کرده است و باید به نکات موجود در این قانون نیز تسلط پیدا کنیم.

این موضوع در نقاط متعددی در آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط تکرار می شود و برای داوطلبین آزمون های حقوقی ضرورت بررسی مطالب به شکل مقایسه ای و در کنار یکدیگر مطالعه کردن مباحث مرتبط در درس آیین دادرسی مدنی را قوت می بخشد.

اهمیت ویژه قوانین خاص

داستان آیین دادرسی مدنی به اینجا ختم نمی شود و در سال های اخیر قوانین خاص نیز جایگاه ویژه ای را در آزمون وکالت پیدا کرده اند و بیراه نیست اگر بگوییم نقطه شروع ماجرای دردسرساز قوانین خاص در آزمون وکالت نیز از همین درس آیین دادرسی مدنی بود، جاییکه دیگر می توان گفت اسم این درس آیین دادرسی مدنی به تنهایی نیست و باید از آن به عنوان درس آیین دادرسی مدنی و قوانین خاص یاد کرد.

قانون دیوان عدالت اداری، قانون اجرای احکام مدنی، قانون شورای حل اختلاف و قانون حمایت خانواده از مهم ترین قوانینی هستند که در کنار قانون آیین دادرسی مدنی مورد توجه طراحان سوالات وکالت قرار می گیرند.

در این بین اضافه شدن قوانین خاص به متن قانون آیین دادرسی مدنی و نقاط مشترک و وجوه تمایز موجود در این قوانین و مباحث قانون آیین دادرسی مدنی همواره زمینه ساز ایجاد نکاتی کلیدی و سوال خیز برای طراحان بوده است.

اهمیت قوانین خاص طی سه سال اخیر سال به سال افزایش یافته است تا جاییکه این روزها قاطعانه می توان گفت دست کم 10 سوال و 50 درصد آیین دادرسی را این قوانین به خود اختصاص می دهند.

اهمیت روش مطالعه

جمع بندی سطرهای بالا یک نکته اساسی را برای ما تداعی می کند و آن لزوم مطالعه مباحث به گونه ای است که بتوانیم در جلسه آزمون با استفاده از یک دسته بندی ذهنی مناسب از مطالب موجود در حافظه خود بهره ببریم.

موضوعی که بارها ثابت شده است داوطلبان بسیاری بدون توجه به آن در جلسه آزمون دچار سردرگمی ذهنی شده اند چرا که بطور مثال در پرونده تفاوت های تامین خواسته و دستور موقت که به بررسی آن پرداختیم ما با دو دسته مواد  مواجه هستیم.

مواد 108 تا 129 که به بررسی تامین خواسته پرداخته اند و مواد 310 تا 325 که به موضوع دستور موقت اشاره دارند. این پراکندگی مواد مباحثی که در سبک مطالعاتی لازم است تا در کنار یکدیگر مطالعه شوند باعث می شود تا داوطلب در ذهن خود مباحث مشابه و نکات متمایز این مباحث را در یک قالب بندی صحیح بگنجاند و درنهایت در روزهای منتهی به آزمون دچار یک سردرگمی و آشوب ذهنی خواهد شد.

اهمیت روش مطالعه در آیین دادرسی مدنی

آیا مطالعه کتاب های دکتر شمس برای آزمون وکالت نیاز است ؟

یکی از پرسش های اساسی داوطلبین آزمون وکالت درباره درس آیین دادرسی مدنی بحث انتخاب منبع است. در میان دواطلبین آزمونی ما با سه دسته از افراد مواجه هستیم:

دسته اول افرادی هستند که باوجود ضعف بنیادین و باوجود دوری از موضوعات درسی برای شرکت در آزمون به صرف کتاب قانون اکتفا می کنند و نتیجه چنین راهی چندان نامشخص نیست و به احتمال بسیار قوی چنین افرادی در میان سیاه لشگر آزمون وکالت و ناکامان ماجرای آزمون پُر رمز و راز وکالت قرار می گیرند.

دسته دوم اما افرادی هستند که از آن ور بام می افتند و دور خود را با سیل عظیمی از کتاب های مرجع پُر می کنند. موضوعی که در بازه زمانی خیلی کوتاهی آنها را با حجم عظیمی از مطالب مواجه می کند. مطالبی  که قطعا مطالعه تمامی آنها لازمه موفقیت در آزمون وکالت نیست.

به طور مثال تورق آثار ارزشمند دکتر شمس در درس آیین دادرسی مدنی که تحت عنوان کتاب های آیین دادرسی مدنی پیشرفته دکتر شمس در کتابخانه های اغلب حقوقی ها به چشم می خورد، ما را به این نکته می رساند که این کتاب به بررسی تطبیقی مواد قوانین داخل و خارج از کشور پرداخته است.

مرجع تمامی کتاب های آزمونی موجود در بازار آثار دکتر شمس است، با این تفاوت که نگارندگان آثار آزمونی با تکیه بر آثار ارزشمند دکتر شمس و مواد قانونی به ایجاد کتاب هایی متناسب با شرایط آزمون و زمان داوطلب پرداخته اند و از آوردن مطالبی که بیشتر با هدف پژوهش در دوران تحصیلات تکمیلی به نگارش درآمده اند خودداری نموده اند.

بعنوان جمع بندی، باید گفت که منبع مورد نیاز برای شرکت در آزمون وکالت منبعی است که با وجود پاسخگویی به نیازهای یک داوطلب برای شرکت در آزمون، مطالب را به صورت چکیده و مفید و باتوجه با بازه زمانی محدود و با درنظر گرفتن وجود هفت درس دیگر داوطلب برای شرکت در آزمون، تالیف کرده باشد.

مطالب آیین دادرسی را به سرعت فراموش می کنم.

این جمله را قطعا بارها از دوستان خود در دوران مطالعه برای آزمون های حقوقی می شنوید.

برخلاف دروسی مثل حقوق مدنی یا جزا و یا بخش اسناد در حقوق تجارت که نیاز به قوه تجزیه و تحلیل مطالب دارند،

در درس هایی همچون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری ذهن بیشتر از آنکه درگیر تحلیل مطالب شود درگیر به حافظه سپردن مطالب است و برخلاف دسته اول دروس که بعد از به فهم رسیدن اصولا به سختی از ذهن فراموش می شوند در دروس شکلی مانند آیین دادرسی مدنی مطالب به سرعت از یاد می روند.

حال پرسش اساسی راهکار عدم فراموش مطالب است، به نظر می رسد استفاده از جداول، دسته بندی ها و فرموهای ساختگی با استفاده از حروف ابتدایی کلمات کلیدی می تواند راهکاری مناسب برای حفظ کردن مطالب باشد.

خلاصه نویسی و یا داشتن منبعی که به شما خلاصه نویسی اصولی و صحیحی ارائه دهد نیز از ملزومات جدی این موضوع است چرا که در دروس شکلی لازمه موفقیت داشتن مرورهای متعدد در زمان های کوتاه است و برای داشتن چنین مرورهایی نیاز به وجود خلاصه نویسی هایی اصولی و مختصر است.

فراموشب دروس آیین دادرسی مدنی

بهترین منبع آیین دادرسی مدنی کدام کتاب است؟

پاسخ به پرسش نهایی در دل پاسخ به سوالات قبلی گنجیده است. بهترین منبع برای درس آیین دادرسی مدنی قطعا منبعی است که در عین پوشش دهی کامل در سطح آزمون های حقوقی، رعایت اختصار کرده باشد و از بیان مطالب غیرآزمونی پرهیز کرده باشد.

به بررسی تطبیقی مباحث آزمونی پرداخته باشد. از دسته بندی ها و جداول برای به حافظه سپاری بهتر مطالب بهره برده باشد و صدالبته که قوانین خاص را نیز به خوبی بررسی کرده باشد.

پیشنهاد ما برای درس آیین دادرسی مدنی کتاب کمک حافظه آیین دادرسی مدنی اثر انتشارات دوراندیشان است . این کتاب که به کوشش دکتر مهدی فلاح خاریکی و با همکاری سیده هاله هاشمی در دو جلد تالیف شده است دارای تمامی خصوصیت های ذکر شده در سطرهای بالاست. نویسنده با اشراف به اهمیت قوانین خاص مواد مرتبط از قوانین خاص را نیز در دل متون مرتبط آورده است.

اشاره به سوالات سال هاي قبل آیین دادرسی مدنی

در کمک حافظه آیین دادرسی مدنی نویسنده از لزوم آشنایی داوطلبین با نگاه طراحان سوال نیز غافل نمانده و به بررسی نمونه سوالات آزمون های سال های گذشته ذیل مباحث مرتبط پرداخته است.

نکته حائز اهمیت آن است که از آنجا که کمک حافظه آیین دادرسی مدنی به نوعی بروزترین و جدیدترین کتاب مرتبط با آیین دادرسی مدنی  در بازار است، تست های بررسی شده در این کتاب نیز منتخبی از جدیدترین پرسش های مطرح شده در آزمون های حقوقی هستند و داوطلب را با آخرین تغییرات موجود در سبک طراحی سوالات آشنا می کنند.

با کمک حافظه، یادت نمیره!

در این کتاب با درک اهمیت به ذهن سپردن مطالب آیین دادرسی مدنی، نویسنده علاوه بر جلد نخست که در 451 صفحه و جلد دوم که در 454 صفحه فراهم شده است.

دو جلد کتابچه در قالب اینفوگرافی طراحی کرده است که در این کتابچه ها به بررسی مهم ترین مباحث آیین دادرسی مدنی در قالب جداول مختلفی پرداخته شده است تا زحمت خلاصه نویسی از دوش داوطلبین برداشته شود.

به طور مثال در جلد نخست اینفوگرافی آیین دادرسی مدنی نویسنده در صفحات 10 تا 15 به طور کامل به بررسی مهم ترین نکات قانون شورای حل اختلاف پرداخته است و یا در صفحات 13 تا 18 جلد دوم به بررسی مبحث فرجام خواهی پرداخته شده است.

 وجود تمامی برتری های ذکر شده در کتاب کمک حافظه آیین دادرسی مدنی باعث شده است تا  باوجود گذشت کمتر از یک سال از انتشار این کتاب، این اثر ارزشمند بارها در دستان داوطلبین برتر آزمون های حقوقی قرار گرفته و به عنوان ابزاری در راه رسیدن به درصد های فوق العاده مورد استفاده قرار گیرد.

در یک جمع بندی اگر در چند جمله بخواهیم بگوییم که کتاب کمک حافظه آیین دادرسی مدنی به عنوان یک منبع کامل چه کمکی به شما می کند، می توان گفت:

درس آیین دادرسی مدنی را آسان و لذت بخش یاد می گیرید.

از پس تست ها به خوبی بر می آیید.

مطالب به خوبی در حافظه شما تثبیت می گردد.

باوجود کتاب های اینفوگرافی و خلاصه نویسی ها دیگر نیازی به خلاصه نویسی و یادداشت برداری ندارید.

در کمترین زمان این درس به نقطه قوت شما تبدیل می شود.

کتاب کمک حافظه آیین دادرسی مدنی

شما می توانید برای تهیه کمک حافظه آیین دادرسی مدنی با تخفیف 20 درصدی از سایت دوراندیشان بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

قبل از تهیه کتاب کمک حافظه آیین دادرسی مدنی می توانید برای آشنایی بیشتر با سبک این کتاب، بر روی دکمه زیر کلیک کرده و 50 صفحه از این کتاب را به رایگان مشاهده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

در حال بارگذاری ...