سبد خرید

نمایش 1–12 از 15 نتیجه

پیشنهاد شگفت انگیز
پک آیین دادرسی کیفری (آخوندی)
0 out of 5

پک آیین دادرسی کیفری ( آخوندی )

۱,۲۹۳,۶۰۰ تومان
مقایسه
پیشنهاد شگفت انگیز
پک اختبارپک اختبار
0 out of 5

پک اختبار

۲,۲۴۰,۸۰۰ تومان
پک اختبار شامل کتب زیر است: اختبار اینفوگرافی حقوق مدنی اینفوگرافی حقوق جزا اینفوگرافی آیین دادرسی مدنی و ادله اثبات دعوا اینفوگرافی آیین دادرسی کیفری کمک حافظه امورحسبی مجموعه قوانینبیشتر بخوانید
مقایسه
پیشنهاد شگفت انگیز
پک تجارت بین المللپک تجارت بین الملل
0 out of 5

پک ارشد تجارت بین الملل

۳,۳۳۲,۸۰۰ تومان
پک ارشد تجارت بین الملل شامل کتب زیر است: کمک حافظه متون حقوقی 504 واژه مهم متون حقوقی کمک حافظه اشخاص و محجورین کمک حافظه اموال و مالکیت کمک حافظهبیشتر بخوانید
مقایسه
پیشنهاد شگفت انگیز
پک جزا و جرم شناسیپک جزا و جرم شناسی
0 out of 5

پک ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

۳,۹۱۸,۴۰۰ تومان
پک ارشد جزا و جرم شناسی شامل کتب زیر است: کمک حافظه متون حقوقی کمک حافظه متون فقه 504 واژه مهم متون حقوقی تست آیین دادرسی کیفری مهابادی تست آیینبیشتر بخوانید
مقایسه
پیشنهاد شگفت انگیز
پک حقوق خصوصیپک حقوق خصوصی
0 out of 5

پک ارشد حقوق خصوصی

۴,۱۴۶,۴۰۰ تومان
پک ارشد حقوق خصوصی شامل کتب زیر است: کمک حافظه متون حقوقی 504 واژه مهم متون حقوقی کمک حافظه اشخاص و محجورین کمک حافظه اموال و مالکیت کمک حافظه قواعدبیشتر بخوانید
مقایسه
پیشنهاد شگفت انگیز
پک حقوق عمومیپک حقوق عمومی
0 out of 5

پک ارشد عمومی

۱,۵۴۸,۸۰۰ تومان
پک ارشد عمومی شامل کتب زیر است: کمک حافظه متون حقوقی کمک حافظه متون فقه 504 واژه مهم متون حقوقی آموزش حقوق اساسی کمک حافظه حقوق اساسی جلد اول کمکبیشتر بخوانید
مقایسه
پیشنهاد شگفت انگیز
اینفوگرافی حقوق جزاپک اینفوگرافی
0 out of 5

پک اینفوگرافی

۶۹۹,۲۰۰ تومان
پک اینفوگرافی شامل کتب زیر است: اینفوگرافی حقوق اساسی اینفوگرافی حقوق جزا اینفوگرافی حقوق مدنی اینفوگرافی آیین دادرسی کیفری اینفوگرافی آیین دادرسی مدنی و ادله اثبات دعوا
مقایسه
پیشنهاد شگفت انگیز
پک تستپک تست
0 out of 5

پک تست

۱,۷۴۲,۴۰۰ تومان
پک تست: یکی از ارکان موفقیت در آزمونهایی که به ‌صورت چهار گزینه‌ای مطرح می‌شوند، مهارت تست‌زنی و گزینه‌یابی است؛ آزمونهای حقوقی نیز از این امر مسثنا نیستند و بهبیشتر بخوانید
مقایسه
پیشنهاد شگفت انگیز
کتاب جامع نکات حقوق جزاپک جامع نکات
0 out of 5

پک جامع نکات

۶۵۱,۲۰۰ تومان
پک جامع نکات شامل کتب زیر است: جامع نکات تجارت جامع نکات آیین دادرسی مدنی جامع نکات حقوق مدنی جامع نکات جزا جامع نکات آیین دادرسی کیفری
مقایسه
پیشنهاد شگفت انگیز
پک مدنیپک مدنی
0 out of 5

پک حقوق مدنی

۹۵۳,۶۰۰ تومان
پک حقوق مدنی شامل کتب زیر است: کمک حافظه اشخاص و محجورین (رقعی) کمک حافظه اموال و مالکیت (رقعی) کمک حافظه قواعد عمومی قراردادها کمک حافظه ضمان قهری کمک حافظهبیشتر بخوانید
مقایسه
پیشنهاد شگفت انگیز
پک سر دفتریپک سر دفتری
0 out of 5

پک سر دفتری

۴,۶۷۶,۰۰۰ تومان
پک سردفتری شامل کتب زیر است: کمک حافظه حقوق ثبت کمک حافظه جزا عمومی کمک حافظه جزا اختصاصی جلد اول کمک حافظه جزا اختصاصی جلد دوم جامع نکات جزا اینفوگرافیبیشتر بخوانید
مقایسه
پیشنهاد شگفت انگیز
پک قضاوتپک قضاوت
0 out of 5

پک قضاوت

۶,۲۳۸,۴۰۰ تومان
پک قضاوت شامل کتب زیر است: جامع نکات آیین دادرسی مدنی کمک حافظه جزا عمومی کمک حافظه جزا اختصاصی جلد اول کمک حافظه جزا اختصاصی جلد دوم جامع نکات جزابیشتر بخوانید
مقایسه
در حال بارگذاری ...