شناسایی تجار در نظم تطبیقی (2)

اعمال تجاری ذاتی ( ماده 2 ق. ت)
اعمال توزیعی: تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره، چه تصرفاتی در آن شده باشد و چه نشده باشد( بند 1 ماده 2 قانون تجارت)

 

نکته: خرید و فروش کشتی مذکور در بند 10 نیز از مصادیق همین مورد است.
تهیه و رساندن ملزومات ( بند 3 ماده 2 قانون تجارت)

 

اعمال خدماتی که خود بر سه قسم است:

1-  تصدی
•   تصدی به حمل و نقل به هر نحوی باشد.( بند 2 ماده 2 قانون تجارت)
•  تصدی به عملیات حراجی( بند 5 ماده 2 ق. ت)
•  تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی ( بند 6 ماده 2 ق. ت)
•  تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه ( بند 3 ماده 2 ق. ت)

 

2-  واسطه ای
•  دلالی ( مواد 356-335 قانون تجارت)
•  حق العمل کاری یا کمیسیون ( مواد 376- 357 قانون تجارت)  
•  عاملی( بند 3 ماده 2 قانون تجارت)
3-  مالی
•  عملیات بانکی ( بند 7 ماده 2 قانون تجارت)
•  عملیات صرافی ( بند 7 ماده 2 قانون تجارت)
•  عملیات بیمه  ( بند 9 ماده 2 قانون تجارت)

 

اعمال تولیدی
•  تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه و کار تولیدی مشروط بر اینکه برای رفع حوایج شخصی نباشد ( بند 4 ماده 2 قانون تجارت)
•  کشتی سازی ( بند 10 ماده 2 قانون تجارت)
اعمال برواتی
•   منظور از معاملات برواتی اعمال حقوقی است که روی برات انجام می شود. یعنی صدور، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت … ( بند 8 ماده 2 قانون تجارت)

 

اعمال تجاری تبعی ( ماده 3 قانون تجارت)
مفهوم: معاملاتی که به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنه تجاری محسوب می شود.

 

اعمال تجاری تبعی
•  کلیه معاملات بین تجار: ( بند 1 ماده 3 قانون تجارت) البته طبق نظر مشهور حقوقدانان و جهت هماهنگی این بند با بند 2 ماده 3 و ماده 5 قانون تجارت باید قائل به این نظر بود که معاملات بین تجار تنها در صورتی تجاری محسوب می شود که برای امور یا حوائج تجاری انجام گرفته باشد.
•  کلیه معاملات بین تاجر با غیر تاجر جهت رفع حوائج تجارتی( بند 2 ماده 3 قانون تجارت)
•  کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نمایند. ( بند 3 ماده 3 قانون تجارت)
•  کلیه معاملات شرکتهای تجارتی( بند 4 ماده 3 قانون تجارت)

 

نکته: معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود. ( ماده 4 قانون تجارت)
نکته آزمونی: عده ای قائل به وجود یک استثناء برای ماده 4 قانون تجارت هستند و آن ماده 5 قانون تملک آپارتمان ها است. به موجب قانون مذکور انواع شرکت های تجاری موضوع ماده 20 قانون تجارت که اقدام به خرید غیر منقول با قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب، به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش می کنند و اساساً برای این موضوعات تشکیل می شوند با این کار، یک عمل تجاری ذاتی انجام می دهند.

 

ویژگی های تصدی
•  در قالب موسسه یا بنگاه باشد.
•  تکرار شود
•  تشکیلات و ابزاری داشته باشد.

 

منبع: کتاب کمک حافظه حقوق تجارت در نظم تطبیقی / دکتر علی فلاح

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *