رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان

ریاست دادگاه­های اطفال و نوجوانان (م 408 ق.آ.د.ک): برعهده رییس دادگستری یا رییس کل دادگاه­های شهرستان مرکز استان هر حوزه.

 

انتخاب قضات دادگاه­های اطفال و نوجوانان : (م 409 ق.آ.د.ک)

رییس قوه قضاییه این قضات را انتخاب می­کند انتخاب این قضات از بین قضاتی است که؛

ـ حداقل 5 سال سابقه خدمات قضایی دارند.

ـ شایستگی آنان بر این امر با رعایت سن، تأهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیها داشتن فرزند محرز شود.

 

انتخاب مشاوران دادگاه­های اطفال و نوجوانان (م 410 ق.آ.د.ک)

ـ مشاوران انتخاب می­شوند از بین ï متخصصان علوم تربیتی

روان­شناسی

جرم­شناسی

مددکاری اجتماعی

دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روان شناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان

 

ـ مشاوران می­توانند متخصصان فوق اعم از شاغل یا بازنشسته باشند.

 

روند انتخاب مشاوران(م 410 ق.آ.د.ک)

ـ رییس حوزه قضایی هر محل برای هر شعبه حداقل 8 نفر مرد و زن را که واجد شرایط باشند به رییس کل دادگستری استان پیشنهاد می­دهد.

ـ رییس کل دادگستری استان از بین آن­ها حداقل 4 نفر را برای مدت 2 سال به این سمت منصوب می­کند.

ـ انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

نکته

در صورت مؤنث بودن متهم حداقل یکی از مشاوران باید زن باشد.

 

اگر قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز ماند؟

ـ رییس دادگستری می­تواند شخصاً به جای او انجام وظیفه کند.

یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مأمور به رسیدگی کند.

 

ابلاغ وقت دادرسی در دادگاه اطفال و نوجوانان (م 412 ق.آ.د.ک)

ـ دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به افراد زیر ابلاغ می­کند؛ به والدین یا اولیای قانونی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان، ،کیل طفل یا نوجوان،دادستان،شاکی

ـ اگر در موقع رسیدگی سن متهم هجده سال و یا بیشتر باشد وقت دادرسی به متهم یا وکیل او ابلاغ می­شود.

 

 

موارد و شرایط رسیدگی بدون تعیین وقت (م 412 ق.آ.د.ک)

در جرایم تعزیری ï درجه 6، 7، 8

ï و جرایم تعزیری که مجازات قانونی آن­ها غیر از حبس است.

اگر متهم، والدین یا سرپرست قانونی او یا وکیل او حاضر باشند و درخواست رسیدگی کنند و موجبات رسیدگی فراهم باشد

ò

دادگاه می­تواند بدون تعیین وقت رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

افراد مجاز به حضور در جلسه رسیدگی دادگاه اطفال و نوجوانان (م 413 ق.آ.د.ک)

1ـ والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان

2ـ وکیل مدافع

3ـ شاکی

4ـ اشخاصی که نظر آن­ها در تحقیقات مقدماتی جلب شده است.

5ـ شهود و مطلعان

6ـ مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی

7ـ اشخاص دیگر با موافقت دادگاه

نکته ازمونی

اگر مصلحت طفل (موضوع تبصره 1 م 304 ق.آ.د.ک؛ یعنی فردی که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد) اقتضا کند ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به عمل آید. رأی دادگاه در هر صورت حضوری محسوب می­شود. (م 414 ق.آ.د.ک)

 

موارد الزامی تعیین وکیل در دادگاه اطفال و نوجوانان (م 415 ق.آ.د.ک)

در جرایمی که ï رسیدگی به آن­ها در صلاحیت دادگاه کیفری (1) است.

ï یا مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل هستند.

ï یا مستوجب تعزیر درجه 6 و بالاتر هستند.

ـ دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می­کند که برای او وکیل تعیین کنند.

ـ در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه در مرجع قضایی برای متهم وکیل تعیین می­شود.

در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 ï ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان می­تواند خود از وی دفاع کند.

یا وکیل تعیین کند.

یا نوجوان نیز می­تواند از خود دفاع کند.

 

 

رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه اطفال و نوجوانان (م 416 ق.آ.د.ک)

ـ به این دادخواست مطابق مقررات قانونی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می­شود.

ـ در هنگام رسیدگی به دعوای ضرر و زیان حضور طفل لازم نیست.

ـ مگر در صورتی­که توضیحات وی برای صدور رأی ضروری باشد.

ابلاغ رأی و تصمیم دادگاه اطفال و نوجوانان (م 417 ق.آ.د.ک)

ـ به شاکی

ـ متهم و محکوم علیه

ـ ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکوم علیه

ـ در صورت داشتن وکیل به وکیل ایشان

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *