در شرایط بحرانی؛ یادگیری تعطیل نمیشه!!

 

دوره یکساله حقوق مدنی ۳ به همراه برنامه ریزی

5.00 1 رای
250,000 تومان
این روزا برای مراقبت از سلامتی‌تون لازمه که کمتر از خونه خارج بشید به این فکر کردیم که چطور می‌تونیم…
250,000 تومان

دوره یکساله آیین دادرسی مدنی به همراه برنامه ریزی

بدون امتیاز 0 رای
280,000 تومان
این روزا برای مراقبت از سلامتی‌تون لازمه که کمتر از خونه خارج بشید به این فکر کردیم که چطور می‌تونیم…
280,000 تومان

دوره یکساله آیین دادرسی کیفری به همراه برنامه ریزی

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان
این روزا برای مراقبت از سلامتی‌تون لازمه که کمتر از خونه خارج بشید به این فکر کردیم که چطور می‌تونیم…
250,000 تومان

دوره یکساله حقوق تجارت به همراه برنامه ریزی

5.00 2 رای
496,000 تومان
این روزا برای مراقبت از سلامتی‌تون لازمه که کمتر از خونه خارج بشید به این فکر کردیم که چطور می‌تونیم…
496,000 تومان

دوره یکساله حقوق جزای اختصاصی به همراه برنامه ریزی

5.00 1 رای
496,000 تومان
این روزا برای مراقبت از سلامتی‌تون لازمه که کمتر از خونه خارج بشید به این فکر کردیم که چطور می‌تونیم…
496,000 تومان

دوره یکساله حقوق جزای عمومی به همراه برنامه ریزی

5.00 1 رای
370,000 تومان
  این روزا برای مراقبت از سلامتی‌تون لازمه که کمتر از خونه خارج بشید به این فکر کردیم که چطور…
370,000 تومان