آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
از شماره ۷۵۴ الی ۷۵۶ منتشر شده در روزنامه رسمی از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ الی ۱۳۹۵/۱۱/۱۸