برنامه ریزی مطالعاتی در 2 مرحله صورت می گیرد که مرحله اول 120 روزه و مرحله دوم 180 روزه می باشد.

مرحله اول برنامه ریزی:

تمرکز اصلی بر روی مواد قانونی، آرای وحدت رویه و قوانین خاص و مرتبط می باشد.فعال ساختن داوطلب، آموزش روش صحیح مطالعه، چگونگی تمرکز و نحوه ی مرور و نقش فاصله زمانی مرور و تکرار از جمله اهداف این مرحله می باشد.

مرحله دوم برنامه ریزی:

در این مرحله تمرکز اصلی بر روی مباحث و موضوعات دارای اهمیت و تامل بر روی نکته های هر درس با تاکید بر فعال نمودن داوطلب، آسان سازی مطالعه و افزایش ساعات مطالعه می باشد. در این مرحله خلاصه نویسی و یادداشت برداری و تهیه نکته آموزش داده می شود.

 

آنچه شما از اجرای برنامه ریزی به دست می آورید:

– آیا تا کنون به این موضوع فکر کرده اید که در هنگام مطالعه از چه روشی استفاده نمایید؟
– آیا لازم است همه منابع مطالعه شوند؟
– آیا مطالب خوانده شده را فراموش کرده اید؟
– آیا نگران حجم زیاد مطالب و تعدد منابع هستید؟
– آیا می دانید روزی چند ساعت مطالعه کنید؟
– آیا از اولویت های مطالعاتی مطلع هستید؟
– آیا از منابع و نحوه ی مطالعه آنها آگاه هستید؟
– آیا از اهمیت جمع بندی آگاهی دارید؟
– آیا می دانید چگونه یادداشت برداری کنید؟
– آیا از نقاط ضعف خود اطلاع دارید و می دانید چگونه نقاط ضعف خود را برطرف کنید؟
– آیا از اشتباهات متداول داوطلبان در آزمون وکالت مطلع هستید؟

 

برنامه ریزی دوراندیشان راهکار عملی پاسخ به سوالات فوق می باشد…

 

021-66479133